top of page

Privacyverklaring

1. Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Accept People B.V. verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, en uitzendkrachten.

2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Accept People B.V., gevestigd aan Jade 320, 3316LJ Dordrecht, e-mail: info@accept-people.nl

3. Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel

  • Contactgegevens en andere persoonlijke gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening;

  • Gegevens omtrent uw bezoek aan onze website;

  • Gegevens voor het verbeteren van onze dienstverlening en het informeren over onze producten en diensten.

Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • Het uitvoeren van onze uitzenddiensten;

  • Communicatie over opdrachten en/of informatieverstrekking;

  • Het verbeteren van onze website en diensten.

4. Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Beveiligingsmaatregelen

Om uw persoonsgegevens te beschermen, heeft Accept People B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

7. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

8. Contact

Voor vragen over onze privacy policy kunt u contact opnemen via info@accept-people.nl

Datum laatste wijziging: 27-01-2024

bottom of page